Masseter Botoks

Yüze temel olarak şekil veren, kimilerini daha belirgin hatlara kimilerini ise geçişli hatlara kavuşturan temel unsurlar, kaslardır. Yani yüzü oluşturan, şekillendiren ve bu bağlamda karakteristik yapının belirlenmesini sağlayanlar, deri altında her alan kaslar ve kemiklerdir. Her insanın kendine has bir yüz tipine sahip olmasının kaynağı da yine bahsi geçen iki unsurdur. Ancak, bu iki unsurun yüz şeklinin oluşumunda yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü bazı durumlarda deri ve yağlar da yüze şekil verebilmektedir.

Günümüz estetik algısı üzerinden anlatılacak olunursa, kadın ve erkek için ayrı ayrı belirlenmiş bazı güzellik kriterleri mevcuttur. Yüzde oluşacak bu kriterlerin bir arada bulunma oranı, insanları “altın oran” adı verilen yüz oranına yakınlaştırmaktadır. Kadınlar için altın oran, üstten alta doğru gelindikçe incelen bir yüz; uca doğru gidildikçe keski bir sivriliğe bürünmüş bir burun demektir. Bu iki temel unsur, kadınlarda altın oranın kaynakları olarak görülmektedir. Ancak söz konusu unsurların yer aldıkları bölgelerin oldukça kolay bir şekilde deformasyona uğrayabilmesi, güzel algısı açısından bir miktar risk teşkil etmektedir.

Erkeklerde güzel algısının temel kaynağı çenedir. Keskin hatlara sahip çene, belirgin masseter kası, erkekler için altın oranın net karşılığıdır. Çiğneme kası olarak adlandırılan masseter kası için daha erkeksi ve karakteristik bir yüzün temel kaynağı demek bile mümkündür. Ancak bazı durumlarda masseter kaslarının fazla büyüdüğü de gözlemlenebilmektedir. Bu da belirli bir orana kadar erkeksi ve karakteristik görünüm kazandıran masseter kasının, bir oranda sonra deforme görünüm oluşturmasına ve “kare” adı verilen yüz tipinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kare yüz tiplerindeki temel sorun ise belirgin çene kaslarıdır. Ancak her iki durum için de oldukça etkili, ağrısız ve zahmetsiz yöntemler bulunmuştur. Yani çene kaslarını ön plana çıkarmak için de, fazla belirgin ve keskin olan çene kası görüntüsünü yumuşatmak için de duruma özel uygulmalar mevcuttur. Özellikle kadınlarda kare yüz görünümü çok tercih edilmez ve bu durumdan kurtulmak içn masseter botoksu yaptırmak ve bu bağlamda ideal yüz hatlarına sahip olmak mümkündür.

Masseter Botoksu, Botoks ile çene küçültme: Yüzü adeta yeniden şekillendiren enjeksiyon tekniği

Kadın ve erkekler için ortak ve ideal bir şekli olunduğunu söylemek mümkün değildir. Her iki cinsiyet için ideal olan ortak bir çene şekli yoktur. Erkekler için ideal olan çene şekli, yukarıda da belirtildiği üzere kare şeklindedir. Kare görünüme sahip yüz şekli erkeklerde daha erkeksi ve güçlü bir ifade oluşturmak için yoğun olarak tercih edilmektedir. Kadınlar için ideal çene şekli ise, aşağıya doğru incelen çene şeklidir. Yani erkekler için güçlü bir görünüm oluşturan kare yüz şekli, kadınlarda daha pasif bir görünüm sergilemektedir. Buna karşılık erkekler için pasif bir görünüm oluşturan ince çene şekli, kadınlarda daha çekici ve kadınsı bulunmaktadır. Her iki cinsiyetin kendi için ideal olan yüz şeklinde kavuşmak için başvurduğu yöntem ise ortaktır; masseter botoks!

Eskiden çene küçültmenin, çene formunu değiştirmenin tek yolu cerrahi müdahaleydi. Cerrahi müdahalenin oldukça ağrılı olması, iyileşme süresinin ise aynı şekilde oldukça uzun olması, insanların mevcut çenelerine mecbur hale getirmiş durumdaydı. Ancak gelişen teknoloji ile beraber “masseter botoks” adı verilen botoks çeşidi geliştirilmiştir. Bu botoks çeşidi ile günlerce hatta haftalarca ağrı çekmek zorunda kalmadan, günlük hayata ara vermeden ve herhangi bir kesiğe, dikişe maruz kalmadan çene küçülmek mümkün hale gelmiştir. Ayrıca işlem sonrası herhangi bir şişlik durumu oluşması da söz konusu değildir. 

Masseter reduction / V-line botoksunun sunduğu en büyük avantaj, işlemin sunduğu imkanların çene küçültmek ile sınırlı olmamasıdır. Aksi durumlarda da, yani çenenin büyük olması durumunda da tersi işlem ile çeneyi küçültmek ve daha keskin çene hatlarına sahip olmak mümkündür. Ayrıca işlemin oturma süresi de oldukça kısadır. İşlem uygulandıktan 1 hafta sonra yumuşak çene yapısına sahip olunabileceğini, 6 hafta içerisinde ise çenenin tam olarak oturduğunu söylemek mümkündür. 

Masseter Botoksu Nasıl Yapılır?

Masseter botoksu operasyonuna başlamadan önce, diğer tüm operasyonlarda olduğu gibi yapılması gereken bazı planlar vardır. Bir plan doğrultusunda çalışmamak, gerekli gözlemleri yapmamak her zaman için risklidir. Bu sebeple aksaklıkları en aza indirgemek için öncelikle işlem uygulanacak hastanın kas yapısının incelenmesi gereklidir. Söz konusu kas yapısının incelenmesi sonucunda, kasın ne denli kalınlaştığı ya da ne denli ince kaldığı tespit edilmeli, işlemlerin geri kalanlarına bu tespitten sonra karar verilmelidir.

Masseter kaslarının, yani çiğneme kaslarının ne boyutta kalınlaştığı ya da ne boyutta ince kaldığı ile ilgili tespitlerde bulunabilmek için hastanın dişlerini sıkıp bırakmasını istemek gereklidir. Kasın boyutunun en net tespiti, bu yöntem ile mümkündür. Bu, işlem için gerekli olan toksin maddesinin miktarının belirlenmesi için gereklidir. Çünkü gerekli olan toksin miktarı, kasın büyüklük veya küçüklük boyutu ile ilgilidir. Ayrıca seans sayısı da, söz konusu kas boyutu tespiti ile alakalıdır. İdeal seans sayısı 1 veya 2 ile sınırlıdır. Ancak bazı durumlarda seans sayısının 4’e kadar çıktığı bilinmektedir. Seanslar ile ilgili detaylar ise aşağıda verildiği gibidir.

 • Seans aralıkları için ideal süre iki ila üç hafta arasıdır. Ancak bazı durumlarda bu aranın uzayabildiği bilinmelidir.
 • Seans süreleri genel olarak 10 dakikadır. Ancak bu sürenin bazen 20 dakikayı bulduğu bilinmektedir.
 • Operasyon öncesi herhangi bir anestezi uygulamasının yapılmasına gerek yoktur. Çünkü işlem zaten ağrısızdır.
 • Toksin miktarı özel olarak belirlenir ve yine özel iğneler aracılığıyla masseter kaslara enjekte edilir.
 • Yüzün her iki tarafına özellikle eşit oranlarda uygulama yapılmasına dikkat edilir. Bu oranlama, ancak hali hazırda asimetrik olan yüzlerin iyileştirilmesi ve simetrik bir görüntüye kavuşturulması için bozulabilir.
 • Seans sonrası normal hayattan kopma söz konusu değildir. İşlemi öğle arasında yaptırıp günlük hayatına devam eden insanlar dahi vardır. 
 • İşlemin etkisinin yaklaşık 6 ay sürdüğü bilinmektedir. Son seansın uygulanmasının üzerinden 2 hafta geçtikten sonra kalıcı sonuçlar elde etmek ve gözlemlemek mümkündür. 

Yüz İnceltme Botoksu Kimlere Uygulanır?

Yüz inceltme botoksu, metnin gidişatından ve metinde verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere zor bir işlem gerektirmez. Hatta uygulanış açısından ele alındığında oldukça kolay bir işlem olduğunu söylemek dahi mümkündür. Ancak işlem ne denli kolay olursa olsun, herkese uygulanması gibi bir durum söz konusu değildir. İşlemin uygulanacağı kişide aranan şartlar şu şekildedir:

 • Masseter botox yaptırmak için yüzde şu iki durumdan birinin olması gereklidir; net kare hat ve tam oval hat. 
 • Yüz şeklinin istenen formda olmamasının birden fazla nedeni vardır. Elmacık kemiği, dudak formu gibi durumları söz konusu nedenlere örnek olarak sunmak mümkündür. Ancak Masseter botox yapılabilmesi için söz konusu şekil bozukluğunun çiğneme kası kaynaklı olması gereklidir.
 • Operasyonun uygulanabilmesi için işlem yapılacak olan hastanın 20’li yaşlarına gelmiş olması gereklidir. Bu, kemik yapısının oturması, kemik gelişiminin sağlanması için gerekli olan ideal yaştır. 
 • İşlemin uygulanacağı kişilerin hamile olmaması ve çocuk emzirmemesi gereklidir. 

Siz de daha karakteristik çene yapısına sahip olmak ve söz konusu botoks işlemini güvenle yaptırmak için tarafımla iletişime geçebilirsiniz.

Diğer Uygulamalar